Det er vigtigt, at du går til regelmæssigt tandeftersyn. Mange af de tandsygdomme, der opdages ved eftersynet, er ikke synlige for dig, før de gør ondt eller har gjort skade på dine tænder.
Det resulterer ofte i en behandling, der bliver langt større og dyrere, end hvis du går regelmæssigt til eftersyn.